Re: VISIBLEINVISIBLE across the edge of architecture

Re: magazine

Re: is een eenmalig tijdschrift dat een selectie van projecten bevat uit een diversiteit van gebieden - locatieve, media, straat kunst, psychogeografie, ruimtelijke analyse, de publieke ruimte&plaats en meer - en bied een perspectief over de grens van architectuur.

Re: is onze reactie op een aantal vragen en stellingen die centraal staan en die ook ter sprake kwamen bij een eerder gehouden besloten debat die vooraf ging aan de expositie "Gonnabeez". In totaal geven negen geselecteerde bureaus een kritisch blik op de toekomst van jonge architecten en designers. Daarnaast toont elke exposant een beknopte bureaupresentatie en hun positionering in het debat.

Wilt een meer informatie stuur dan een email naar re-magazine@informationlab.org.

MOTIVATIE

Wij zijn de volgende generatie. Samen met experts uit een diversiteit van opkomende kennisgebieden leveren we een bijdrage tot de redenering van het nieuwe "nieuwe bouwen". Zaken zoals (niet)mutabele mobiliteit, privaat/publieke verschuivingen, spatial analyses, non-fysieke infrastructuren, gelaagdheid en beleving (psychogeografie) bepalen onze ideeën en ons ontwerp. Uit de dynamiek van de hedendaagse (locatieve, media) kunst komen nieuwe toepassingen & trends naar boven. Technologie wordt daar gebruikt, en misbruikt, en toont ze ons als werkbare en flexibele materialen. Niet als decoratie gebruikt maar in symbiose met het fysieke. Technologie zorgt er juist voor dat we de ruimte opnieuw en in de huidige context kunnen ervaren. Wat wij willen "bouwen" is niet noodzakelijk een nieuwe fysieke vorm. Ons gaat om het beïnvloeden van perceptie, creëren van ervaring en het ontwikkelen van eigen methodieken.

De versplintering in het veld van architectuur is zichtbaar. Juist deze kleine bureaus en initiatieven zorgen voor een speciale dynamiek. Wij zien hier de mogelijkheid tot vermenging en ontwikkeling van nieuwe methodieken (open source architectuur?) - die onder andere open zijn voor input vanuit andere velden. Als bijdrage tot de discussie van deze tentoonstelling presenteren we onze selectie uit het werk van andere soorten creatieven & experts. Onze generatie.

INFORMATION

INTRODUCTION
ABOUT

EXPOSITIE

In de expositie "Gonnabeez" geven negen geselecteerde bureaus een reactie op een aantal vragen of stellingen die centraal staan en die ook ter sprake kwamen bij een eerder gehouden besloten debat. Daarnaast toont elke exposant een beknopte bureau presentatie.

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47
2011 EP Haarlem
30 augustus t/m 16 oktober 2005

http://www.architectuurhaarlem.nl

CONTACT

Informationlab
IOC Zapolje III/12
1370 Logatec
Slovenia

re-magazine@informationlab.org